Pages

VIVIDH SARKARI YOJANAO NO LABH LEVA MATE JARURI ADHAR PURAVA NI YADI.

·


SARKARI YOJANAO

VIVIDH SARKARI YOJANAO NO LABH LEVA MATE JARURI ADHAR PURAVA NI YADI.


Gujarat Government ni vividh schemes no labh leva mate kaya kya documents ni jarur pade tena mate ni mahiti.Non crimiliar certyJati no dakhal (Caste certy)Domicile certysenior citizen certyAvak no dakhaloDharmik LaghumatiCharitra nu pramanpatraVidhva sahayAdhar cardMa amrutam ,Ma Vatsalya cardVay Vandana yojnaNiradhar vriddh sahay yojanaRation card alag karva mateNava Ration card mateRation card ma nam umerva mateMa Annapurna yojna mateUpar ni tamam yojanao no labh leva mate kaya documents hoiye teni mahiti

VIVIDH SARKARI YOJANAO NO lABH lEVA MATE JARURI DOCUMENT NI YADIDear Visitors,Government Ni vividh Yojnao no ALbh Leva mate Aapvana thata Aadhar Purava niVigto Niche Ek j page ma Dardhavel chhe. LAbharthiye Sarkarshrini vividh Yojnao no LAbh Leva mate Niche Page ma Batavya mujab na Aadhar aPurav aLai ne Je te Office ma Javanu hoy chhe.

*.Non Crimilayer Certficate 

*.Jati No dakhlo 

*.Domicile Certificate

*.Senior Citizen Certificate

*.Aavak no Dakhlo

*.Dharmik Laghumatino Dakhlo

*.Character Cetificate medvva

*.Vidhva Sahay medvva

*.Aadhar Card Kadhavva

*.MAA Amrutam Card

*.Vayvandna Yojna

*.Niradhar Vrudh sahay Yojna

*.Alag Ration card kadhavva

*.New Ration Card Kadhavva

*.Ration Card ma Name Dakhal karavu

*.MAA anapurna Yojna


Aa Tamam Yojnaono Labh Leva mate Jaruri Document Kya aapva teni Yadi Ek j page ma Jova mate Niche Ni Link Click kro.

Subscribe to this Blog via Email :